Kontakta oss

Automatlådor

Hur länge vill du att automatlådan ska hålla?

Be din mekaniker kontrollera oljans skick.

Spolmaskin - för ett bättre resultat
Med en spolmaskin kan verkstaden snabbt och effektivt byta all olja i automatlådan, normalt 8 – 13L, vilket är unikt eftersom traditionellt arbetssätt gör det ytterst tidskrävande och svårt att få ut all olja. Om växellådan krånglar kan det vara värt att skölja igenom den extra mycket för att få loss beläggningar som påverkar automatlådans funktion. Om automatlådan har invändiga mekaniska fel så kan symptomen ibland kännas tydligare när invändiga komponenter är rengjorda.

 

 

3 VANLIGA VÄXELLÅDSFEL

1. Automatlådan slirar vid växling eller körning och oljan är svart (bränd).

Om automatlådan slirar och växlar dåligt samtidigt som oljan är bränd så behöver växellådan bytas eftersom en invändig koppling i automatlådan är skadad pga överhettning. Många av automatlådans komponenter påverkar kopplingens funktion, så man vet inte med säkerhet vad den ursprungliga orsaken till skadan är. Man måste utgå från att det finns fler skador och hela växellådan behöver undersökas. En utbytesväxellåda rekommenderas.

2. Missljud från manuell växellåda som tystnar när kopplingen trycks in.

När bilen står stilla med motorn igång så rör sig en ingående axeln i växellådan. Trycker man in kopplingen så stannar alla delar i växellådan. Om missljudet tystnar när kopplingen trycks in så är det fel inne i växellådan och vi rekommenderar växellådsbyte.

3. Hårda, slirande eller sena växlingar i automatlåda.

Börja med att kontrollera att oljenivån är korrekt. Dåliga växlingar kan uppkomma av en lång rad olika problem, men om symptomen är värre när bilen är kall så finns hyggliga chanser att automatlådan blir bättre av ett oljebyte. Hitta en verkstad som kontrollerar oljenivå och vid behov även byter olja.

 

5 SAKER ATT VETA VID VÄXELLÅDSBYTE

1. Välj en bilverkstad för felsökning och installation

En professionell bilverkstad behövs för att avgöra om de dåliga växlingarna beror på fel i växellåda eller fel någon annastans i bilen (styrsystem, koppling, svänghjul etc). Själva monteringen/installationen av växellådan ställer också krav på fackmannamässig montering. Det finns många verkstäder som sällan eller aldrig byter växellådor. Kontakta gärna en av våra partnerverkstäder. De är erfarna och har alla gått vår mekanikerutbildning.

2. Felsökning

Din bilmekaniker behöver provköra bilen och läsa av felkoder från bilens samtliga styrdatorer. All information bör sparas (be gärna om en kopia). Vi hjälper varje dag professionella bilmekaniker och privatpersoner med tekniska frågor som rör felsökning. Tveka inte att kontakta oss. Läs mer om felsökning.

3. Beställ rätt växellåda

Priset spelar en viktig roll för de flesta. Hos biltillverkaren finns renoverade (kallas ofta för "ny" eller "byteslåda") samt växellådor som verkligen är helt nya. Därifrån får du alltid en växellåda som passar din bil. Men passar prislappen? Hellsten växellådor AB är ett givet val för dig som vill ha bekvämlighet, support, garanti och kvalitet till en lite lägre kostnad. Vi garanterar att växellådan passar. Vi ger din mekaniker teknisk support. Du får en trygghet med våra garantivillkor och självklart vet vi att växellådan håller högt satta kvalitetsmål. Ring 0300 - 74 220 eller skicka en prisförfrågan till oss. Eller så låter du din verkstad beställa direkt av oss, det brukar bli enklare så.

4. Montera/installera växellådan

Växellådor ställer krav på en fackmannamässig montering, t.ex. hos någon av våra partnerverkstäder. Det innebär dels att jobbet utförs korrekt enligt anvisningar, dels att andra fel i bilen som påverkar monteringen åtgärdas samtidigt, tex rostiga fästen som går sönder. Läs mer om bra saker som är bra att känna till om monteringen.

5. Efter växellådsbytet

Din bilverkstad brukar ombesörja att din gamla växellåda skickas tillbaka till oss i retur. Samma emballage återanvänds och vi hjälper till med frakthandlingar etc.
Var lite extra observant på växellådans funktion. Det är vanligt att växellådan känns annorlunda än din gamla, men om en automatlåda slirar eller en manuell växellåda har missljud så kan det vara bråttom att vidta åtgärder.

Tveka inte att kontakta din verkstad eller vår kundtjänst om du är orolig.

 

HUR GÅR FELSÖKNING TILL?

Ett växellådsbyte föregås av en diagnos/felsökning. Så långt det är möjligt vill man vara säker på att växellådan faktiskt är sönder. Kanske finns det någon enkel åtgärd som kan vara värd att prova innan växellådan byts ut?

Det man kan ta reda på vid en felsökning är om växellådan är trasig och behöver bytas. Man kan också få en hygglig idé om det är andra delar i bilen som har gjort sönder växellådan eller tvärtom.

Det finns bara en handfull symptom som ger säkra besked på om växellådan definitivt är sönder och behöver bytas. Andra symptom innebär att man genom uteslutning av potentiella fel kan dra slutsatsen att växellådan behöver bytas. Uteslutning sker lämpligen genom relativt billiga åtgärder, t.ex. kontroll av oljenivå, oljebyte etc.

När de självklara situationerna inte kan tillämpas så får man arbeta med sannolikhet. Om växellådan växlar dåligt så är det mycket sannolikt att växellådan är skadad och behöver bytas. I ca 15% av fallen är växellådsskadan orsakad av en defekt komponent i bilen (utanför växellådan). Den måste, via vidare felsökning, identifieras och bytas. Har du köpt växellådan av oss så står vår personal till förfogande med teknisk support (anpassad för fackmän). Med Hellsten växellådor som leverantör så kan du vara trygg med att vi klarar de komplexa tekniska utmaningar som kan möta dig på vägen till en fungerande bil.

Nästan alla våra kunder frågar oss om vad som har gått sönder inne i växellådan. För att kunna svara på det krävs att växellådan monteras ur bilen, öppnas, tvättas och analyseras noga av en renoveringsspecialist. Har man kommit så långt så brukar arbetskostnaden redan motsvara ett växellådsbyte. Därför rekommenderar vi aldrig att felsöka så långt att man med säkerhet kan svara på frågan.

Varför du ska välja oss

Kompetens

Vi har mångårig erfarenhet och utbildar oss kontinuerligt inom nya områden.

Förtroende

Du kan alltid lita på att vi gör vårt bästa för dig och din bil. Vi är bara nöjda när du är det.

Passion

För många av oss är det inte bilar bara vårt yrke utan också vår hobby och passion.

´